• Cash Quiz Spaarchallenge
  •  
  • In totaal 41 challenges geregistreerd!

Voor ouders en leerkrachten

De Spaarchallenge hoort bij Bank voor de Klas, het programma voor financiële educatie van 16 banken. Uw kind heeft onlangs een gastles Bank voor de klas gehad, van een bankmedewerker. In die les leren kinderen uit de groepen 6,7 en 8 spelenderwijs omgaan met geld.

‘Samen sparen voor de klas’ is het thema van 2018. Met de Spaarchallenge sparen kinderen samen met hun klas voor een spaardoel dat ze samen met de leerkracht bedenken. De kinderen bedenken ook samen manieren waarop ze het geld bijeen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door klusjes te doen of spulletjes te verkopen.

Op de website van Bank voor de klas registreren de klassen hun Spaarchallenge: het spaardoel en hoeveel geld ze daarvoor nodig hebben (de ‘challenge’). Op de site houden ze ook bij hoeveel geld ze sparen. Ze zien ook waarvoor andere klassen sparen, en hoe ver die zijn. Kortom: met deze challenge hopen we kinderen uit te dagen: sparen is leuk en sparen is nuttig!

Het is de bedoeling dat de leerkracht de Spaarchallenge registreert op bankvoordeklas.nl en het spaarproject begeleidt of laat begeleiden. Het spaarproject en de (uitvoering van de) activiteiten die hieruit voortvloeien, vallen onder verantwoordelijkheid van de school zelf.


Download de folder
Een initiatief van
© Copyright 2018, Nederlandse Vereniging van Banken