• Week van het geld - 23 t/m 27 maart 2020 - 10e editie

Over de gastles

Gastles met succes!

Uit evaluatie van het Nibud blijkt dat deze gastlessen succes hebben. En dat is goed nieuws. Want uit eerder NIBUD-onderzoek bleek dat de financiële kennis van leerlingen uit groep 7 en 8 onvoldoende is. Ze maken vooral fouten in vragen over financiële kennis en over verantwoord geld uitgeven.

Leerdoelen Cash Quiz

Speciaal voor de Cash Quiz heeft uitgeverij Zwijsen vier thema’s geformuleerd op basis van de Nibud-leerdoelen voor financiële educatie. Daarin is vastgelegd welke kennis en vaardigheden kinderen op verschillende leeftijden zouden moeten hebben. De volgende thema’s komen terug in de Cash Quiz.

  • Ken je geldbezit!
  • Ken je geldgrenzen!
  • Ken je geldmogelijkheden!
  • Ken jouw wereld van het geld!

Cash Quiz voor het Praktijkonderwijs

Een les met Cash Quiz is ook heel geschikt voor de onderbouw van het Praktijkonderwijs. Meer informatie over een gastles in het Praktijkonderwijs? Stuur dan een mail naar info@bankvoordeklas.nl

Ik wil een gastles in mijn klas

Een initiatief van
© Copyright 2020, Nederlandse Vereniging van Banken