• Week van het geld - 23 t/m 27 maart 2020 - 10e editie

Weet jij wat je verlanglijstje kost?

Op 2 december 2019 kregen de kinderen van groep 8 van basisschool Caleidoscoop in Almere een wel heel bijzondere geldles. De geldles heette: ‘Weet jij wat je verlanglijstje kost?’ De les werd gegeven door wethouder Roelie Bosch en door Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook een beetje om te vieren dat er in Almere in 2019 heel veel gastlessen Bank voor de klas zijn gegeven!

Waarom deze bijzondere gastles? Dan moeten we even terug in de tijd. Op 8 oktober 2018 ging minister Wopke Hoekstra in Almere gesprek met de gemeente, banken en scholen in Almere. Het gesprek ging over het belang van financiële educatie van jongeren in Almere. Daar werd de gezamenlijke ambitie afgesproken om 100 geldlessen te geven in 2019. En dat lukte! Er werden in Almere maar liefst 87 gastlessen Bank voor de klas gegeven, door toppers van banken in Almere. De geldles ‘Weet jij wat je verlanglijstje kost?’ op 2 december was de feestelijke 100e geldles. Ook bankmedewerkers Ivar Dirkmaat (SNS) en Dick van Schalwijk (Rabobank) gaven een geldles ‘Weet jij wat je verlanglijstje kost?’.

Wij willen kinderen leren dat geld voor je maar ook tegen je kan werken. Door kinderen bewust te maken hopen wij dat ze de juiste financiele keuzes kunnen maken, op zowel de korte als lange termijn.” Chris Buijink: “Ik ben er enorm trots op dat de samenwerking tussen banken en de gemeente zo goed verloopt. Tijdens de Week van het geld zijn er door bankmedewerkers in Almere tientallen lessen gegeven, met het interactieve spel Cash Quiz van Bank voor de klas. Samen de lessen geven en samen materiaal aanbieden dat past bij wat er lokaal nodig is,  zorgt ervoor dat er meerdere malen in het jaar aandacht in de klas is voor goed omgaan met geld.”

Een initiatief van
© Copyright 2020, Nederlandse Vereniging van Banken