De Cash Quiz staat centraal in de gastlessen. De gastdocent speelt de rol van quizmaster en leidt het spel. De leerlingen strijden in teams tegen elkaar en moeten vragen beantwoorden over 'omgaan met geld'.

Met de Cash Quiz leren de kinderen tijdens de gastles spelenderwijs omgaan met geld. De Cash Quiz is een actuele aanvulling op het bestaande lesmateriaal en kan het hele schooljaar worden gebruikt.


Hier vind je de Digibord-vragen van de Cash Quiz 2017

cash quiz box

Speciaal voor de Cash Quiz heeft uitgeverij Zwijsen vier thema’s geformuleerd op basis van de Nibud-leerdoelen voor financiële educatie. Daarin is vastgelegd welke kennis en vaardigheden kinderen op verschillende leeftijden zouden moeten hebben. De volgende thema’s komen terug in de Cash Quiz.

  • Ken je geldbezit!
  • Ken je geldgrenzen!
  • Ken je geldmogelijkheden!
  • Ken jouw wereld van het geld!