• Week van het geld - 23 t/m 27 maart 2020 - 10e editie

Cash Quiz

Leer kinderen omgaan met geld

De Cash Quiz staat centraal in de gastlessen. De gastdocent speelt de rol van quizmaster en leidt het spel. De leerlingen strijden in teams tegen elkaar en moeten vragen beantwoorden over 'omgaan met geld'.

Met de Cash Quiz leren de kinderen tijdens de gastles spelenderwijs omgaan met geld. De Cash Quiz is een actuele aanvulling op het bestaande lesmateriaal en kan het hele schooljaar worden gebruikt.

  • Basis van de Cash Quiz zijn een aantal online filmpjes die jij laat zien op het digibord dat elke school heeft. Bij de vlogs zijn leuke vragen gemaakt over (omgaan met) geld. Leerlingen strijden in teams tegen elkaar. En jij als gastdocent bent de quizmaster!
  • Het team dat de meeste vragen goed heeft, is de winnaar. Voor iedereen is er een leuke prijs! Een gastles duurt 90 minuten.
  • Is de klas klaar met de Cash Quiz? Aan het einde kan de gastdocent het resultaat (puntenaantal) van de Cash Quiz registreren. Team Bank voor de klas kijkt in april welke geregistreerde Cash Quiz het meeste aantal punten heeft gescoord. Die klas wint een prijs voor de hele school (een educatieve aanschaf of uitje, in overleg met Bank voor de klas). Team Bank voor de klas neemt in april contact op met de winnende klas!

Wil je de Cash Quiz 2020 online spelen? Maar heb je geen Cash Quiz pakket? Vraag die (gratis) aan via info@bankvoordeklas.nl.

Een initiatief van
© Copyright 2018, Nederlandse Vereniging van Banken